สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มี.ค. 12

ประกาศ

ประกาศเรียกผู้สำรองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

   โดย. มัทนียา หามาลัย ปรับปรุงเมื่อ 12-03-2561 เวลา 14:09:33 น.

ก.พ. 08

ประกาศ

ประกาศ เรื่องกำรดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

   โดย. นายอำนาจ แก้วภูผา ปรับปรุงเมื่อ 08-02-2561 เวลา 16:09:50 น.

ข่าวสารนักศึกษาภาคปกติ

ข่าวสารนักศึกษาภาคพิเศษ