ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การอ่านเพื่อบริการชุมชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ทัศนีย์ สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ จัดบริการวิทยวิชาการ โครงการการอ่านเพื่อบริการชุมชน ครั้งที่ 2 “อ่านเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม