ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

download

.AI  |  .JPG

  • สีน้ำเงิน: สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบัญราชภัฏ”
  • สีเขียว: แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง: ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม: ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
  • สีขาว: ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐานของแบบตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


download

.AI  |  .PNGตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกหน่วยงาน


download

.PSD  |  .AI