ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : มัทนียา หามาลัย
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม