ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่นได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 70 คน ทาสีเสาอาคารเรียน ทาสีผนังห้องเรียนอนุบาล ซ่อมแซมรั้วสนามเด็กเล่น ลอกท่อ ระบายน้ำ และปรับปรุงบอร์ดหลังเวที ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษา เสริมสร้างความอดทน และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม