ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม