ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รักษากราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) อาคารพุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปวงชนชาวไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม