ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา จำนวน 140 ราย และมีนักศึกษาที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 131 ราย สำหรับในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา รวม 4 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 1,349 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม