ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเด็กปฐมวัย จำนวน 236 คน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม