ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.วรวัติ กิตติวงค์ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ และ อาจารย์วิหาร กุลโกวิทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ สำหรับเตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม