ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนีสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กลาง รวมถึงขั้นตอนวิธีการพัฒนาต่อยอดให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่แทนที่เว็บไซต์เดิม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม