ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น. 2.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม