ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ และการแข่งขันทายปัญหาญี่ปุ่น ซึ่งผลการแข่งขัน น.ส. ภันนิภา ไวยบุญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพ, นายเชี่ยวชาญ ทรัพย์สุจริต และน.ส.พรนัชชา คงดีเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทายปัญหาญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดีแล จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม