ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,349 ราย ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม