ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 430 คน คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยการเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม