ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ชัชฎาพร องอาจ และนักศึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับโล่ห์กิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง ณ โรงแรมทีเคพาเลซ&คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม