ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

One day with Iranian tradition Music

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "One day with Iranian tradition Music" ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Akrami Embassy of the Islamic Republic of Iran, Bangkok กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ภายในงานได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม