ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จากเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 120 คน ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม