ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาและได้รับเกียรติจาก คุณเบญญาภา สอนพรม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มาให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติที่นักศึกษาทุนควรทราบ นอกจากนี้ ยังมีพี่ๆ นักศึกษา ARU AMBASSADOR และนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมฐาน เพื่อสร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ความสามัคคี ให้น้องๆได้รู้จักซึ่งกันและกันและรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องภายในทีมงานเดียวกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม