ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน น.ส.เพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม