ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาคมผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม