ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์พิศาล สีสด พร้อมนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ที่ได้สร้างผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้แก่ประเทศ อีกทั้งงานนี้ยังเป็นเวทีของการเรียนรู้ศิลปะการแสดงที่ถ่ายทอดจากศิลปินแห่งชาติ โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ไปสู่ศิลปินรุ่นหลัง พร้อมทั้งให้องค์ความรู้ทางด้านทักษะมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ เพื่อให้ศิลปินรุ่นต่อไปได้ทำหน้าที่สืบสานแนวทางและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และจารีตที่ทรงคุณค่าและความดีงาม ในเวลาเดียวกันยังเปิดกว้างแก่การเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจอีกด้วย ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม