ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย คุณครูปัทมา มากขุนทด คุณครูวรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ และคุณครูพลูสวัสดิ์ มะลิแย้ม นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ แข่งขันตอบปัญหาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และให้นักเรียนที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม