ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร คือนายนิทัศน์ รถโอชา และ นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก ร่วมงานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม