ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใช้สนามกีฬาบาสเกตบอล อาคารพลศึกษาโรงเรียน สาธิตมัธยม ในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม