ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธี โดยวิทยากรผู้ประกอบพิธี คือ ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ เป็นครูทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม