ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ นำโดย ผศ.ดร.บุญล้ำ สุนทร พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ จัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม