ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม