ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกีบรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นอกจากนี้ยังมีการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งในงานนี้มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม