ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด โดย นายสถาพร พิทักษากร ผู้อำนวยการโครงการรีไซเคิล บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว นำกลับมาทำ โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง และอื่นๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม