ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง พร้อมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม ระดับชั้นมัธยมต้น และระดับชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาในการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม