ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โรงเรียนประถมสาธิตเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ระดับชั้น ป.5-6 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่ 1 ของสาย 1

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม