ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพื่อเซ็นสัญญารับทุนเรียนฟรี ได้รับเกียรติจาก คุณเบญญาภา สอนพรม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ร่วมชี้แจงข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการเป็นนักศึกษาทุนเครือข่ายฯ เพื่อให้รับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 213 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม