ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนายกองค์การนักศึกษา นำนักศึกษากล่าวไหว้ครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูและนักศึกษาที่ร่วมพิธีได้นำพวงมาลัยมากราบไหว้ครูอาจารย์ หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ทั้ง 4 คณะ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม