ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม