ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจากนางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมบุคลากรของสำนักฯ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การฝึกปลูกผักไมโครกรีน การทำสมุดโน้ต งานประดิษฐ์กระเป๋าผ้า การทำพวงมาลัยการสานตะกร้าและแก้วน้ำจากเส้นพลาสติก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม