ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ร่วมกับคณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เกิดการแข่งขันกีฬาที่มุ่งเน้นความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม