ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอายุครบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และจัดให้มีพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น ของคณะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบโล่ให้กับบุคลากรดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงชุด"ราชภัฏอยุธยา" จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง และการขับร้องประสานเสียง จากสาขาวิชาดนตรี และจัดให้มีเสวนาเรื่อง "ศิษเก่าเล่าสู่กันฟัง" ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม