ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานได้ให้นักศึกษาเดินวิ่ง ชมโบราณสถาน สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง)บูมมหาวิทยาลัย และร่วมร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยร่วมกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม