ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City เพื่อติดตามการเตรียมงานของนักศึกษาในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 คน คือ นางสาวเนาวรัตน์ คงคุ้ม และ นางสาววรัญญา ข้องเกี่ยวพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Sakai Asean Week 2019 ณ Sakai City, Osaka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2562

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม