ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แข่งขันผลงานวิชาการ The 6th annual AUC2 will take place at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันผลงานวิชาการ The 6th annual AUC2 will take place at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนักศึกษา นายปรีชา รักษาแสง ได้รับรางวัล Very Good ในการนำเสนอแบบ Oral ในหัวข้อ ระบบร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ออนไลน์ และนางสาวปัณณพร ไทยสามเสน ได้รับรางวัล Good ในการนำเสนอแบบ Oral ในหัวข้อ แอปพลิเคชันสื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา และนอกจากนี้ยังมีนายพีรวัฒน์ สระแก้วและนายพุทธิพัชร เนื่องฤทธิ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบ Oral อีกด้วย ซึ่งดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่23 – 25 มีนาคม 2561 โดยมีนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 36 มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 บทความ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม