ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20,26,27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต้ และรศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้คณาจารย์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม