ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แข่งขัน University show 2017 องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขัน University show 2017 องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงประดู่ นายปรีชา วรรณะ นางสาวเบญญา พัฒนะ เข้าร่วมแข่งขัน ในทีมคหกรรมศาสตร์กรุงเก่า กับเมนูกุ้งกระเบื้องกรุงเก่า ณ บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยงานนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 มหาวิทยาลัย ทีมคหกรรมศาสตร์กรุงเก่าได้ประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น แป้งโรตีสายไหม กุ้งแม่น้ำ ดอกโสน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใช้เป็นส่วนประกอบการทำกุ้งกระเบื้อง ผลการแข่งขันทีมคหกรรมศาสตร์กรุงเก่าได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม