ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถงอาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม