ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ การประกวดนางสงกรานต์ การแข่งขันการก่อพระเจดีย์ทราย และรำวงย้อนยุค โดยองค์การบริหารนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า" ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักขนบธรรมเนียม และร่วมสืบสานประเพณีไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม