ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 7 คน ในการบริหารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษา การจัดการข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้นำชมนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม