ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561 โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และประเพณีรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์อาวุโส ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานร่วมกิจกรรม โดยทางคณะจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จากวัดชุมพลนิการามราชวรวิหาร และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังเสร็จพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม