ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สงกรานต์บ้านเรา ชวนออเจ้าสรงน้ำพระ

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "สงกรานต์บ้านเรา ชวนออเจ้าสรงน้ำพระ" ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม