ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atom Game 6th โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งนักศึกษาตัวแทนคณะเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 58 คน ในกิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรม กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล ได้แก่ บาสเกตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แชร์บอล และเปตองคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภทกีฬา วอลเลย์บอลหญิง แชร์บอล และเปตองคู่ผสม สำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้จัดเตรียมนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม