ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเถลิงศกสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม